Nordisk lärobok i audiologi

Utarbetandet av boken "Nordisk Lärobok i Audiologi" har bedrivits som ett projekt inom Nordiska Audiologiska Sällskapet, NAS, och också stöttats av Nordiska Ministerrådet och Oticonfonden.

Hörselsinnet är det sinne varmed människor uppfattar tal, musik, fågelsång, barnskrik, brandlarm och en mängd andra akustiska signaler från omvärlden. Audiologi är läran om hörseln i all dess komplexitet, omfattande medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig kunskap.

Denna bok är avsedd att täcka hela audiologins bredd för att tjäna som lärobok i yrkesutbildningar inom hörselvården och som referens för yrkesverksamma inom hörselvårdens och öronsjukvårdens olika personalkategorier.

Boken är skriven av ett stort antal specialister från de Nordiska länderna under ledning av en redaktionskommitté och utges med samma innehåll i olika språkupplagor i de nordiska länderna. Mer info om Nordisk lärobok i audiologi finns på www.categner.se under rubrik böcker/CD-skivor.

Utgåvor av Nordisk lärobok i audiologi

Dansk utgåva

Utgiven: 2016
Sidor: 520
ISBN: 978-87-7674-934-7

Beställning:

Hemsida: www.universitypress.dk

Finsk utgåva

Utgiven: 2008
Sidor: 308
ISBN: 978-95-165-6234-9

Beställning:

Hemsida: www.verkkokauppa.duodecim.fi

Norsk utgåva

Utgiven: 2007
Sidor: 522
ISBN: 978-82-450-0490-8

Beställning:

Hemsida: www.fagbokforlaget.no

Svensk utgåva

Utgiven: 2007
Sidor: 480
ISBN: 978-91-631-9440-5

Beställning:

CA Tegnér AB
E-post: info@categner.se
Telefon: +46 8 564 822 00
Fax: +46 8 564 822 09