NAS årsmöte 2023

2023-04-28 Jonas Birkelöf

Välkommen till Årsmöte i Nordisk Audiologisk Selskab

Tisdagen den 30 maj 2023
Grand Hotel, Reykjavík Island

Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) sammankallar här med medlemsorganisationerne till Årsmöte 2023.

Årsmötet kommer att äga rum i Reykjavík tisdagen den 30 maj 2023 kl. 14-15:30 isländsk tid. Det kommer att hållas ett seminarium på morgonen den 30 maj. Medlemsorganisationerne uppmuntras här med om att anmäla deras representant till årsmötet med att fylla ut bifogat dokument (se nedan), som skickas till NAS’ sekreterare Kristbjörg Gunnarsdóttir (kristbjorg.gunnarsdottir@hti.is) senast 9 maj.

Medlemsorganisationer, som inte kan delta i Årsmötet, kan med skriftlig fullmakt bli representerade af annan medlemsorganisation, som deltar i mötet. Enligt NAS bolagsordning är årsstämman öppen för alla medlemmar i medlemsorganisationen.

Förslag till dagordning skickas till NAS’ sekreterare Kristbjörg Gunnarsdóttir (kristbjorg.gunnarsdottir@hti.is) senast 9 maj. Ytterligare praktisk information, samt dagordning skickas till deltagarna senast 16 maj.

Bifogat hittar ni NAS bolagsordning/stadgar och dokumentet ”Deltar i NAS Årsmöte 2023”.

Med vänlig hälsning

Nordisk Audiologisk Selskab


Filer

Tillbaka