NAS årsmöte 2023

Välkommen till Årsmöte i Nordisk Audiologisk Selskab i Reykjavík, Island.

Läs mer...

Håll dig uppdaterad

Ange din E-postadress nedan för att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Nordiska audiologiska sällskapet

NAS har till syfte att stödja forskning, kunskap och utveckling inom audiologi i Norden. Detta sker genom samarbete mellan olika nordiska institutioner, kliniker och brukarorganisationer. NAS publicerar en vetenskaplig tidskrift (International Journal of Audiology, IJA) tillsammans med British Society of Audiology (BSA) och International Society of Audiology (ISA) och har utgivit Nordisk Lärobok i Audiologi som finns på svenska, danska och finska. NAS anordnar möten, kongresser, utbildningar m m.

NAS startade 1960 och är en paraplyorganisation som har 30 medlemsorganisationer från de fem nordiska länderna. Här finns professionella audiologiska organisationer och intresseorganisationer. Medlemsantalet är cirka 120.000 personer.

NAS arrangerar nordiska och internationella audiologiska kongresser. Kongresserna hålls i de olika länderna i Norden och konferensspråket är skandinaviska och/eller engelska.