International Journal of Audiology

Länk till International Journal of Audiologys hemsida är: www.tandfonline.com/iija

Fakta och statistik

Fakta och statistik om IJA fram till och med 2016.

Ladda ner (470 kb)

Council Board

IJA har ett council board med representanter från de tre ägarna: British Society of Audiology (BSA), International Society of Audiology (ISA) och Nordiska audiologiska sällskapet (NAS). Council board förvaltar tidskriften, sköter kontakter med förlaget Informa samt utser Editor.

Council Board i IJA
British Society of Audiology (BSA) Michael Ackerouyd
Nicci Campbell
International Society of Audiology (ISA) Lena Wong
George Tavartkiladze
Nordiska audiologiska sällskapet (NAS) Jonas Brännström
Elina Mäki-Torkko