Om NAS

Kontakt

Tips
Vill du tipsa oss om nyheter eller konferenser som kan vara av intresse för NAS och dess medlemmar, kontakta ordförande Haakon Arnesen: haakon.arnesen@stolav.no eller webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk.

Övriga frågor
För övriga frågor, vänligen vänd dig till någon i styrelsen (nedan).

Hemsidan
Om du har frågor eller synpunkter angående hemsidan eller dess innehåll, kontakta webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk

Ladda ner NAS stadgar

Ladda ner (241.6 KB)

NAS styrelse

Rikke Schnack-Petersen

Øre- Næse og Halskirurgisk/Høreklinik, Odense Universitetshospital

+45 654 125 48

rikke.schnack-petersen@rsyd.dk

Josefina Larsson

ORCA Europe, WSAudiology, Stockholm Sweden

+46 8 455 67 62

josefina.larsson@orca-eu.info

Kristbjørg Gunnarsdottir

+35 486 898 17

kristbjorg@hti.is

Kjell-Erik Israelsson

Landstinget Sörmland

ÖNH-kliniken Sörmland

631 88 Eskilstuna

+46 16 16 62 31

+46 76 720 01 97

kjell-erik.israelsson@regionsormland.se

Jukka Kokkonen

Kliniken för öron- näs- och halssjukdomar, Norra Karelens centralsjukhus

ÖNH-polikliniken/Norra Karelens centralsjukhus, Tikkamäentie 16

80210 Joensuu, Finland

+35 850 387 78 65

jukka.kokkonen@siunsote.fi

Steinar Birkeland

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

P.b. 6652 Etterstad

0609 Oslo

+47 40 47 12 79

birkeland@hlf.no