Om NAS

Kontakt

Tips
Vill du tipsa oss om nyheter eller konferenser som kan vara av intresse för NAS och dess medlemmar, kontakta ordförande Haakon Arnesen: haakon.arnesen@stolav.no eller webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk.

Övriga frågor
För övriga frågor, vänligen vänd dig till någon i styrelsen (nedan).

Hemsidan
Om du har frågor eller synpunkter angående hemsidan eller dess innehåll, kontakta webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk

Ladda ner NAS stadgar

Ladda ner (241.6 KB)

NAS styrelse

Haakon Arnesen

St.Olavs hospital/Universitetssykehuset i Trondheim

ØNH-avd/Høresentralen

7006 Trondheim, Norge

+47 900 338 01

haakon.arnesen@stolav.no

Elina Mäki-Torkko

Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro

+46-13-707538930

elina.maki-torkko@oru.se

Per Nielsen

Synscentralen Vordingborg

Færgegårdsvej 15H

DK-4760 Vordingborg, Danmark

+45 4075 0682

pnnn@vordingborg.dk

Kjell-Erik Israelsson

Landstinget Sörmland

ÖNH-kliniken Sörmland

631 88 Eskilstuna

+46 16 16 62 31

+46 76 720 01 97

kjell-erik.israelsson@dll.se

Guðrún Skúladóttir

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

Háaleitisbraut 1

105 Reykjavik, Island

+58 138 55

gskula@hti.is

www.hti.is

Kerttu Huttunen

Uleåborgs universitet

Forskningsenhet PEDEGO, Postbox 5000

FI-90014 Uleåborgs universitet, Finland

+35 850 511 49 47

kerttu.huttunen@oulu.fi